MCI COVRA 1

Mobiele Cementeer Installatie

Bekijk afbeeldingen

Projectinformatie

Opdrachtomschrijving:

Voor de langdurige opslag van radioactieve vloeistoffen is het nodig dat deze stabiel worden opgeslagen. Vloeistoffen zelf kunnen niet stabiel langdurig worden opgeslagen, immers een vloeistofhouder kan altijd gaan lekken. Door de vloeistof te mengen met cement ontstaat er een betonmortel welke na het uitharden een vaste en stabiele vorm heeft.


Delmeco heeft voor COVRA N.V. een Mobiele Cementeer Installatie (MCI) ontworpen, geleverd en geïnstalleerd om op een verantwoorde en veilige manier de radioactieve vloeistof te kunnen cementeren en daarmee gereed te maken voor langdurige opslag. De MCI bestaat uit een installatie die semiautomatisch de verschillende processtappen doorloopt. De radioactieve vloeistof is dusdanig stralend dat de installatie tijdens operationeel gebruik niet benaderbaar is. Voor calamiteiten is de installatie voorzien van een eigen afschermende isolatie cel. Als het product in die cel is geplaatst is de installatie weer benaderbaar. De gehele installatie is voorzien van aanvullende back-up systemen om in geval van een single failure de installatie veilig te kunnen stellen.

 

Het proces is onbemand en de bediening gebeurt op afstand in een andere ruimte. Hiervoor is een aparte bedien trolley geleverd, hierop kan de operator de installatie bedienen, zowel in normaal bedrijf als in back-up bedrijf. Daarnaast is de installatie voorzien van een camera systeem om het proces op afstand visueel te kunnen volgen.

 

Om calamiteiten te voorkomen zijn naast het genoemde back-up systeem ook een aantal andere voorzieningen opgenomen, zoals een eigen afzuig- en filterinstallatie en een eigen brandmeldinstallatie. Het gehele systeem is in RVS uitgevoerd en alle delen zijn glad afgewerkt. Hierdoor kan, in geval van een besmetting, de installatie eenvoudig worden gereinigd. Het geheel is in een 20 ft container geplaatst en zodanig te transporteren. 

 


De opdracht bestond voor de vakdisciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek, automatisering en HVAC uit:

  • Het bouwen van de installatie bij Delmeco (na het uitvoeren van de engineering binnen Delmeco Raadgevend Ingenieursbureau B.V.);
  • Het uitvoeren van een FAT (Factory Acceptance Test) bij Delmeco;
  • Het installeren op locatie bij COVRA incl. aansluiten op de utiliteitsvoorzieningen;
  • Het uitvoeren van een SAT (Site Acceptance Test) bij COVRA.

De verantwoordelijkheid van Delmeco binnen dit project is het Turn-Key werkend opleveren van de MCI voor alle vakdisciplines van ontwerp tot realisatie.

Opdrachtgever: COVRA

COVRA N.V. is de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval waar radioactieve stoffen (vast en vloeibaar) worden verwerkt en opgeslagen.

Delmeco Projecten BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84