Chemical metering station 1

Chemicaliën doseerstation

Bekijk afbeeldingen

Projectinformatie

Opdrachtomschrijving:

Voor de verwerking van nucleaire vloeistoffen is een waterbehandelingsinstallatie aanwezig. Om de verschillende nucleaire vloeistoffen te verwerken c.q. te neutraliseren dienen er diverse chemicaliën te worden toegevoegd in de waterbehandeling.

Delmeco heeft voor COVRA N.V. een chemicaliën doseerstation ontworpen, geleverd en geïnstalleerd om op een verantwoorde en veilige manier (8 verschillende) chemicaliën te injecteren in de waterbehandelingsinstallatie. Dit om nucleaire vloeistoffen te behandelen. Het chemicaliën doseerstation zorgt ervoor dat er chemicaliën in het station verladen kunnen worden zonder dat hierbij blootstelling van chemicaliën plaats vindt aan de omgeving c.q. aan mensen. Middels de automatisering is het mogelijk om een “recept “ samen te stellen, welke chemicaliën er in het nucleaire afvalwater geïnjecteerd moeten worden, t.b.v. het reactor vat.   

De opdracht bestond voor de vakdisciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek, automatisering en HVAC uit:

  • Het bouwen van de installatie bij Delmeco (na het uitvoeren van de engineering binnen Delmeco Raadgevend Ingenieursbureau B.V.);
  • Het uitvoeren van een FAT (Factory Acceptance Test) bij Delmeco;
  • Het installeren op locatie bij COVRA incl. aansluiten op de bestaande waterbehandeling;
  • Het uitvoeren van een SAT (Site Acceptance Test) bij COVRA.

De verantwoordelijkheid van Delmeco binnen dit project is het Turn-Key werkend opleveren van het chemicaliën doseerstation voor alle vakdisciplines van ontwerp tot realisatie.

Opdrachtgever: COVRA N.V.

COVRA N.V. is de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval waar radioactieve stoffen (vast en vloeibaar) worden verwerkt en opgeslagen.

Delmeco Projecten BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84